Mulga cheese knife IMG_9560.JPG

Mulga cheese knife

150.00
Brush Box cheese knife IMG_9615.JPG

Brush Box cheese knife

150.00
ironbark cheese knife IMG_9564.JPG

ironbark cheese knife

150.00
IMG_9760.JPG IMG_9761.JPG

Walnut Cheese knife

150.00
IMG_9768.JPG IMG_9767.JPG

Mahogany Cheese Knife

150.00
IMG_9770.JPG IMG_9771.JPG

Sergeants Gum Cheese knife

150.00
Purple Heart Cheese Knife IMG_9778.JPG

Purple Heart Cheese Knife

150.00
Tasmanian Oak Cheese Knife IMG_9782.JPG

Tasmanian Oak Cheese Knife

150.00
Blackbean Cheese Knife IMG_9784.JPG

Blackbean Cheese Knife

150.00
Sergeants Gum Cheese Knife IMG_9788.JPG

Sergeants Gum Cheese Knife

150.00
Blackbean Cheese Knife IMG_9790.JPG

Blackbean Cheese Knife

150.00